Waarom therapie met paarden?

Paarden  zijn, omwille van verschillende redenen, erg dankbaar voor therapie. Paarden communiceren onderling grotendeels via lichaamstaal. Ook bij menselijke communicatie is lichaamstaal belangrijk. Het onbewuste deel van onze lichaamstaal (kleine bewegingen, subtiele houdingsveranderingen, gelaatsuitdrukkingen, een bepaalde spierspanning, manier van ademen, zweten, …) geeft ons dikwijls informatie over hoe iemand zich vanbinnen voelt.

 

Paarden reageren, zonder aarzelen, op de meest subtiele verandering in (spier)spanning en zijn in staat de lichaamshouding, gedragingen en non-verbale communicatie van mensen te lezen en te spiegelen. Omdat het paard reageert op deze onbewuste lichaamstaal maken ze zichtbaar wat anders verborgen blijft, bespreekbaar wat anders niet verwoord wordt en bewust wat normaal onbewust voorbij gaat. Hierdoor brengen ze processen aan het licht die anders onder de radar blijven en krijgt men inzicht in de gedragspatronen die ons leven vorm geven.

 

Therapie verloop

Contact met het paard vindt steeds vanaf de grond plaats. Tijdens de sessie krijgt men laagdrempelige opdrachten die uitnodigen om contact te maken met het paard en aan de slag te gaan met de problemen waar iemand tegenaan loopt. Van hieruit kunnen gedragingen geobserveerd worden en krijgt men een unieke inkijk in de eigen gedragspatronen. Hoewel deze processen meestal onbewust zijn, zitten ze diep geworteld. Door  via de paarden geconfronteerd te worden met deze terugkerende patronen, kan men deze leren herkennen en doorbreken.

 

We starten steeds met een intake gesprek waarbij wordt nagegaan met welke reden iemand bij ons terecht komt. Hierna worden een drietal sessies ingepland. Centraal hierbij staat de kennismaking met de paarden, met de manier van werken en de therapeut. Gedurende deze eerste sessies bepalen we samen of deze vorm van therapie gepast is en welke route we uitstippelen om samen te bewandelen.

 

Omdat de paarden dieren zijn die buiten leven, vinden de therapie sessies ook steeds buiten plaats. Het is dus aangewezen zich te kleden naar de weersomstandigheden en steeds stevige gesloten schoenen te dragen.